¿Estás a participar no 17S – Santiago?

CUBRE O FORMULARIO E AXUDANOS A COLABORAR COAS AUTORIDADES SANITARIAS

Formulario: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeywtN8bBdsMowb0MbbVPn-4cWLBhUdGylnqWs7OSOvBikXaA/viewform

Asociación Sindical de Profesionais Técnicos do Espectáculo (TESGAL) solicitalle o seu consentimento para o tratamento dos seus datos (Nome completo e teléfono de contacto). Estes serán proporcionados de forma voluntaria e a súa finalidade é o seguimento de contactos con fines sanitarios. A Base do tratamento dos seus datos é a súa vontade de participar no acto organizado por TESGAL, os datos non serán cedidos a terceiros salvo que o esixa a situación sanitaria.Os datos conservaranse unicamente o tempo necesario para a finalidade prevista. Porderá exercer os dereitos de OPOSICÓN, ACCESO, RECTIFICACIÓN, LIMITACIÓN,SUPRESIÓN e PORTABILIDADE mediante escrito dirixido a
info@sindicatotesgal.org acompañado dunha foto do DNI ou no seu defecto documento que acredite a súa debida identidade.

Deixa unha resposta