CONCENTRACIÓN 17S – PRAZA DO OBRADOIRO INFO

  • Controlarase o acceso ao recinto ata completar aforo.
  • Será obrigatorio hixienizar as mans no momento de acceder ao recinto utilizando os dispensadores de solución desinfectante na zona de acceso.
  • Establécese como obrigatorio o uso de máscara.
  • Respectarase a distancia interpersoal (1,5 m como mínimo) co resto de asistentes. Evitarase a formación de aglomeracións.
  • Dentro do perímetro colocarase unha persoa por flightcase, respectando a distancia interpersoal.
  • Poñerase ao dispor dos asistentes un formulario de toma de datos con fins sanitarios a través dun código QR e enlace web.

Deixa unha resposta