I XORNADAS SOBRE OS DEREITOS DOS PROFESIONAIS TÉCNICOS DO ESPECTÁCULO

Ascende a varios milleiros o número de profesionais técnicos que participan nas producións culturais en Galicia. Moitas destas persoas traballan esporadicamente, contratadas en función da coxuntura e das necesidades das empresas de servizos. outras, fano de xeito autónomo, tamén suxeitas á unha forte estacionalidade e, en moitos casos, sen a debida protección da súa actividade.

Galicia conta, dende hai dez anos, cun convenio colectivo sectorial. Malia o grande paso adiante, xa que é o único contrato destas características a nivel español que supón dispor de tal instrumento, non é menos certo que a súa difusión aínda é escasa e, polo tanto, tamén é cativo o coñecemento que del ten a forza laboral galega.

Atopámonos, por tanto, diante dunha necesidade que se pretende resolver, primeiramente, coa creación do primeiro sindicato de profesionais técnicos do espectáculo, para trasladar a todas as persoas que, sen seren artistas nin dispor da forza mediática destes, traballa de cotío no amplo e moi vivo sector cultural de Galicia.

As I XORNADAS SOBRE OS DEREITOS DOS PROFESIONAIS TÉCNICOS DO ESPECTÁCULO pretenden ser o primeiro evento destas características en Galicia, e ser un espazo continuado no tempo para establecer o foro de debate axeitado no que discutir melloras nas condicións laborais de traballadores e traballadoras da cultura en Galicia, e fomentar avances na conquista dos seus lexítimos dereitos.

PROGRAMA:

Programa-I-Xornadas

Organiza: Sindicato TESGAL.

Actividade subvencionada pola Deputación da da Coruña

Deixa unha resposta